Je zwangerschap afbreken
In Nederland worden per jaar ongeveer 29.000 zwangerschappen afgebroken door middel van abortus. De keuze tot abortus kan ontstaan omdat je wellicht niet aan het moederschap toe bent of omdat er een levensbedreigende afwijking bij je kindje is geconstateerd. Als je kiest voor abortus is dat over het algemeen een weloverwogen keuze omdat je een bepaalde afkoelperiode krijgt tussen het eerste gesprek en de daadwerkelijke behandeling.

De behandeling kan naar wens plaatsvinden in een ziekenhuis of in een abortuskliniek. De meeste behandelingen vinden plaats in een kliniek.

Het merendeel van deze vrouwen – zo’n 80 procent – is op het moment van de abortus minder dan acht weken zwanger. 17,5 procent is tussen de acht en dertien weken zwanger en 2,5 procent is meer dan 13 weken zwanger. Doorgaans wordt geen abortus uitgevoerd als men langer dan 20 weken zwanger is.

De behandeling wordt door een arts uitgevoerd en duurt enkele minuten. Over het algemeen ondervinden vrouwen die een abortus ondergaan geen pijn. Een vrouw die een abortus heeft ondergaan kan later gewoon kinderen krijgen.

Voor een abortus hoeft men niet te betalen. Abortus in het ziekenhuis wordt vergoed door het ziekenfonds of de particuliere ziektekostenverzekering. Abortus in een kliniek wordt vergoed op basis van de AWBZ.

In principe wordt alleen de huisarts op de hoogte gebracht van het feit dat er een abortus is uitgevoerd, dit in verband met de nazorg. Indien de vrouw die de abortus ondergaat dit wenst wordt de huisarts niet ingelicht.

De behandeling
Op de dag van de behandeling verricht de arts allereerst een vooronderzoek. Hij onderzoekt de vrouw en stelt vast hoe lang zij zwanger is. Ook wordt naar de medische voorgeschiedenis gevraagd. Naar aanleiding hiervan gaat de arts na of er medische bezwaren kleven aan de (poliklinische) ingreep.

Bij een abortusingreep wordt de inhoud van de baarmoeder weggehaald. Een abortus wordt uitgevoerd door middel van zuigcurettage of vacuĆ¼maspiratie. Hierbij wordt via de vagina een dun buisje in de baarmoeder gebracht. Het gebied rond de baarmoedermond wordt verdoofd. De inhoud van de baarmoeder wordt vervolgens afgezogen – de zwangerschap is dan definitief afgebroken. De behandeling duurt enkele minuten.

Over het algemeen wordt een abortus niet als pijnlijk ervaren. De beleving ervan varieert van het hebben van geen pijn tot de pijn die vergelijkbaar is met een pijnlijke menstruatie.

Na de behandeling krijgt de vrouw meestal de gelegenheid om een half uur uit te rusten, daarna vindt een ontslaggesprek plaats. In dit gesprek krijgt de vrouw advies over de leefwijze gedurende de eerstkomende tijd en informatie over de mogelijke verschijnselen na deze ingreep. Na twee of drie weken vindt een na-controle plaats in de kliniek, in het ziekenhuis of eventueel door de huisarts.

Als de zwangerschap verder gevorderd is dan 12 weken wordt de ingreep ingewikkelder.

Procedure
Als een vrouw zwanger is en ze wil haar zwangerschap kunstmatig laten afbreken, dan krijgt ze van de huisarts of een andere arts een verwijzing naar een ziekenhuis of een abortuskliniek. Als dit niet mogelijk of gewenst is dan kan ze zich ook direct tot een abortuskliniek wenden.

Bij het maken van een afspraak met een abortuskliniek of een ziekenhuis wordt rekening gehouden met de wettelijk verplichte wachttijd van vijf dagen tussen het eerste contact met de arts en de daadwerkelijke afbreking van de zwangerschap. Doel van deze wachttijd is om de vrouw (en eventueel haar partner) de tijd te geven de beslissing om de zwangerschap te beƫindigen nogmaals te overwegen.

Sta je voor de keuze van abortus, overweeg dan ook eens de alternatieven zoals adoptie, waar je andere gezinnen zeer gelukkig mee maakt. Ook kun je het kindje laten plaatsen in een pleeggezin, hierbij behoudt de biologische moeder de ouderlijke macht en blijft er ook een band met je kindje.

Informatie
Er zijn verschillende instellingen waar u aanvullende informatie over abortus kunt krijgen, zoals de huisarts, het algemeen maatschappelijk werk, Stichting Ambulante Fiom, Korrelatie, Rutgers Stichting, Nederlands Genootschap van Abortusartsen en de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind.

Op de website van het Nederlands Genootschap van Abortusartsen (NGvA) vindt u meer informatie over de ingreep en een overzicht van abortusklinieken in Nederland.
Bezoek voor meer informatie deze website.

Stichting Ambulante FIOM, de maatschappelijk werkers van de Fiom bieden hulp, informatie en advies aan iedereen die vragen of problemen heeft op het gebied van (on)bedoelde zwangerschap, tienerzwangerschap, ongewenste kinderloosheid, afstand doen van een kind, een kind adopteren, afgestaan/geadopteerd zijn, (inter)nationale zoekacties naar familieleden en huiselijk geweld.
Bezoek voor meer informatie deze website.

De Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind biedt hulpverlening en voorlichting, onder andere bij het verwerken van een abortus.
Bezoek voor meer informatie deze website.

Centra voor Anticonceptie, Seksualiteit en Abortus CASA is een landelijke organisatie die hulp biedt op het gebied van geboorteregeling en seksuele gezondheidszorg. Bij de verschillende CASA-vestigingen kunt u terecht voor abortus, abortuspil, advies over anticonceptie, piladvies, nuvaring, plaatsen van spiralen, hormoonspiralen en implanon, sterilisatie, soa-onderzoek, kortdurende seksuologische therapie, seksuele vragen en problemen.
Bezoek voor meer informatie deze website.

 79 total views,  3 views today