baby weet veel van computers en snoeren
baby weet veel van computers en snoeren

Dus, ik zal het ff vertellen hoe het werkt:

In de elektriciteitsleer wordt de volgende formule gebruikt:

\! P = U I

met hierin:

 • P: het vermogen, uitgedrukt in watt
 • U: de effectieve waarde van de elektrische spanning, uitgedrukt in volt
 • I: de effectieve waarde van de elektrische stroom, uitgedrukt in ampère

Bij een ohmse weerstand R kunnen de volgende formules gebruikt worden:

\! P = \frac{U^2}{R}
\! P = R I^2

[bewerken] Wisselspanning

Bij wisselspanning onderscheidt men verschillende soorten elektrisch vermogen: het complexe vermogen, het actieve of effectieve vermogen, het reactieve vermogen en het schijnbare vermogen.

[bewerken] Complex vermogen

Het complexe vermogen (S) (eenheid voltampère, VA) wordt gedefinieerd als het product van de spanning met de complex toegevoegde van de stroom:

\! S = U I^*

Met behulp van de wet van Ohm kan men het vermogen uitdrukken als functie van de impedantie (Z) of de admittantie (Y):

 S = \frac{|U|^2}{Z^*} = |I|^2 Z = \frac{|I|^2}{Y} = |U|^2 Y^*

Verder geldt dat het complexe vermogen de som is van het actieve vermogen en het reactieve vermogen vermenigvuldigd met de imaginaire eenheid j:

\! S = P_\mathrm{a} + j P_\mathrm{r}

(In de elektrotechniek wordt gewoonlijk j in plaats van i gebruikt om verwarring met de stroom te voorkomen.)

[bewerken] Actief vermogen (werkelijk vermogen)

Het actieve of effectieve vermogen (Pa of Peff) (eenheid watt, W) geeft het energieverbruik per tijdseenheid aan. Het effectieve vermogen is voor een sinusvormige spanning en stroom:

\! P_\mathrm{eff} = U_\mathrm{eff} I_\mathrm{eff} cos(\varphi)

met hierin:

 • Peff: het effectieve vermogen, uitgedrukt in watt
 • Ueff: de effectieve elektrische spanning, uitgedrukt in volt
 • Ieff: de effectieve elektrische stroom, uitgedrukt in ampère
 • φ: de fasehoek tussen spanning en stroom, uitgedrukt in radialen. Dit is de draaihoek waarmee de stroomgolf naijlt op (achterloopt bij) de spanningsgolf ten gevolge van reactantie van spoelen en condensatoren in de schakeling.

We zien dat het actieve vermogen overeenkomt met het reële deel van het complexe vermogen:

\! P_\mathrm{a} = \Re(S)

[bewerken] Reactief vermogen (blind vermogen)

Het reactieve vermogen (Pr) (eenheid voltampère reactief, VAR) geeft de activiteit van de reactanties aan. Het reactieve vermogen is voor een sinusvormige spanning en stroom:

\! P_\mathrm{r} = U_\mathrm{eff} I_\mathrm{eff} \sin \varphi

met hierin:

 • Pr: het reactieve vermogen, uitgedrukt in voltampère reactief
 • Ueff: de effectieve elektrische spanning, uitgedrukt in volt
 • Ieff: de effectieve elektrische stroom, uitgedrukt in ampère
 • φ: de fasehoek tussen spanning en stroom, uitgedrukt in radialen

De stroom die gemoeid is met het blind vermogen heet ook wel blindstroom.

We zien dat het reactieve vermogen overeenkomt met het imaginaire deel van het complexe vermogen:

\! P_\mathrm{r} = \Im(S)

[bewerken] Schijnbaar vermogen

Het schijnbare vermogen (Ps) (eenheid voltampère) geeft het energieverbruik aan als waren alle elektronische componenten weerstanden. Het schijnbare vermogen is voor een sinusvormige spanning en stroom:

\! P_\mathrm{s} = U_\mathrm{eff} I_\mathrm{eff}

met hierin:

 • Ps: het schijnbare vermogen, uitgedrukt in voltampère
 • Ueff: de effectieve elektrische spanning, uitgedrukt in volt
 • Ieff: de effectieve elektrische stroom, uitgedrukt in ampère

We zien dat het schijnbare vermogen overeenkomt met de modulus van het complexe vermogen:

\! P_\mathrm{s} = |S|  

Daarom doet mijn laptop het!

Nog vragen?

 44 total views,  3 views today