Showing: 1 RESULTS
Foto Sabien

baby gehoortest

Het is belangrijk dat je baby goed kan horen. Daarom worden de oren van je baby vlak na de geboorte getest. Deze gehoorscreening is pijnloos en duurt meestal maar een paar minuten. Waarom is de gehoorscreening zo belangrijk? Zonder goed gehoor leert een kind niet goed luisteren en praten. Dat heeft grote gevolgen voor de …

 4 total views